Blocktrades | Glosari - Glossary

in blocktrades-translation •  3 years ago  (edited)

This article is translation authorized by and for @blocktrades. You can access the original article by clicking here: https://blocktrades.us/support/home/help/glossary

Artikel ini merupai artikel translasi dibenarkan oleh dan untuk kegunaan @blocktrades. Kamu boleh mengunjungi laman asal dengan saluran pautan ini: https://blocktrades.us/support/home/help/glossary


< HALAMAN BANTUAN

Glosari

Kebenaran (Authorizations)
Dikesahkan (Confirmed)
Alamat deposit (alamat bayaran - Payment address)
Had deposit (Deposit limit)
Dompet yang dihoskan (Hosted wallet)
ID bayaran (Payment ID)
Tertunda(yang belum selesai - Pending)
Terima (Receive)
Penyata terima(Receive memo)
Hantar(Send)
Disegerakkan(Synced)
Hash transaksi (Transaction hash)
Pemegang Amanah(akaum pumulihan - Trustee - Recovery Account)
Alamat penerima anda (Your receive address)

Ini adalah panduan kepada beberapa jenis terma yang biasanya kita merujukkan kepada perkhidmatan kami dan rangkaian blockchain.

Kebenaran (Authorizations)

Mendaftar akaun anda dengan BlockTrades membolehkan anda meningkatkan had dagangan anda dengan memberi KEBENARAN kepada akaun yang berdaftar.

Untuk mematuhi peraturan baharu, pengguna harus berdaftar dan mencipta akaun dengan kami sebelum mereka dibenarkan bedagang dengan kami. Akaun anda mempunyai had dangangan harian sebanyak USD1750. Anda boleh meningkatkan had dangangan anda dengan mengisikan maklumat identifikasi melalui halaman Kebenaran.

Dikesahkan (Confirmed)

Merujuk kepada status dagangan yang telah berjaya diproses dan telah dicatatkan dalam blok.

Jiakalau sesuatu dagangan transaksi menunkukkan "confirmed" di dalam penjelajah blok(BlockExplorer), maksudnya transaksi tersebut telah berjaya menyampai destinasinya. Jikalau transaksi yang dikesahkan telah sampai, tetapi anda tidak jumpa transaksi tersebut dalam dompat anda, anda perlu merujuk kepada seksyen penyelesaian masalah kami

Alamat deposit (alamat bayaran - Payment address)

Ini merujuk kepada alamat BlockTrades anda yang ingin menghantar masuk.

Terpulang kepada aplikasi yang digunakan, terdapat pelbagai jenis perkhidmatan yang diperlukan. Ada jenis yang menggunakan alamat unik yang dijanakan (BTC, BCH, ETH, LTC, Dash, Doge, XMR) ataupun jenis yang pakai alamat umum dengan memo unik yang dijanakan(BTS, Steem). Alamat-alamat ini boleh digunakan semula: Pihak kami tidak cadang tamatan untuk alamat-alamat ini sekira mereka dijanakan. Maknanya, jikalau anda telah menjanakan alamat, anda boleh cuba buat transaksi kecil untuk memeriksa kegunaan dan ketepatan destinasi, simpan alamat tersebut dan alamat yang sama boleh digunakan pada masa depan.

Had deposit (Deposit limit)

Ini merujuk kepada pesanan yang paling besar kami boleh memberi perkhidmatan buat masa kini.

Kami selalu mengekalkan balen yang mencukupi dalam setiap dompet "panas" kami untuk transaksi pelanggan, dan kami selalu menjaga baki nilai dan mengenalpasti baki nilai mencukupi. Tetapi ada juga situasi jenis mata wang kripto tidak mencukupi di pasaran. Maka, Had Deposit(deposit limit) akan memberitahu pelanggan kami jumlah nilai yang kami mampu proses buat masa itu. Sekiranya dangangan di bawah had, maka transaksi yang dilanjutkan boleh diselesaikan segera.

Jikalau anda ingin membuat pesanan yang lebih besar dari had deposit sementara, kamu boleh failkan bantuan pelanggan, pihak kami suka cita untuk mencarikan cara untuk membantu anda.

Dompet yang dihoskan (Hosted wallet)

Dompet yang dihoskan oleh pusat dagangan ataupun dari pihak ketiga, tidak seperti jenis dompet yang dijalankan dari komputer anda.

Biasanya, dompet dikategori kepada dua jenis: Dahulu mereka menggunakan perkakasan yang simpan di tempatan sendiri. Buat sekarang, kebanyakkan pusat dagangan dan perkhidmatan pihak ketiga juga memberi perkhidmatan untuk menghoskan dompet anda. Dua jenis dompet ada kebaikkan dan keburukkan mereka tersendiri, terutamanya perbezaan untuk pengiraan dan kelembabpan boleh berbeza diantara jenis dompet yang dihos atau local.

Jikalau transaksi anda telah dihantar, tetapi menghadapi kelewatan, anda harus memeriksa jelajah blok(BlockExplorer) dan kenalpastikan adakah transaksi tersebut telah dihantar masuk kedalam rangkaian blok(blockchain) dan mengenalpasti adakah transaksi telah disahkan. Jikalau transaksi tersebut dihantar dari dompet yang dihos, dan transaksi tersebut masih dalam keadaan tertunda(pending), ataupun dangangan yang telah hantar ke dompet dihos itu telah disahkan, maka anda haus menghubungi perkhidmatan bantuan pelanggan yang menghoskan dompet kamu.

ID bayaran (Payment ID)

(Nyah wajib) ID bayaran adalah seperti tanda tangan anda, ia akan memberitahu penerima transaksi siapa yang penghantar.

Anda akan diberikan "alamat bersepadu" semasa menghantar XMR, ia mempunyai fungsi ID pembayar. Jika anda ingin menggunakan fungsi tersebut, anda boleh menggunakan ID yang disediakan dalam sini, tetapi bukan wajib untuk kebanyakkan pengguna.

Anda boleh rujuk ke sini tentang alamat Monero

Tertunda(yang belum selesai - Pending)

Transaksi status menunjuk dangangan telah dijalankan dan telah hantar, tetapi tidak dijumpai dalam rangkaian blok(blockchain).

Transaksi biasanya tidak akan tertunda dalam "pending" terlampau lama. Jikalau berlaku demikian, anda boleh mengambil tindakan untuk membetulkan situasi. Selalunya kejadian tertunda adalah disebabkan oleh berat trafik ataupun isu umum rangkaian blok, selalunya menjadikan fi transaksi ditingkatkan. Jika fi anda bayar tadi, tiba-tiba dikurangkan, maka miner mungkin tidak mengambil perdagangan anda, dan transaksi anda akan tertunda sehingga miner berikut datang menyelesaikan transaksi anda.

Walaupun pihak kami memberi pengiraan nilai transaksi ketika anda ingin membuat dagangan, tetapi kami tidak dapat menyelesaikan transaksi tersebut sehingga kami "mengesahkan" mata wang kripto anda muncul dalam dompet kami. Ada banyak sebab dan kemungkinan, tetapi yang paling umum kita faham adakala walaupun pelanggan melihat dompet mereka, mata wang kripto telah dikeluarkan, tetapi sebenarnya rangkaian blok belum diterima lagi. Jikalau berlaku transaksi melebihi masa(transaction time out), maka mata wang kripto yang dihantar tadi akan dipulangkan ke dompet pelanggan.

Terima (Receive)

Jenis kripto dan jumlah(anggaran) yang anda akan dapat dari kami.

Sila menyeleraskan amaun di sini untuk mendapat paling maksima dalam dagangan ini.

Nota kepada pelanggan, walaupun pengiraan kami adalah paling tepat pada masa itu, tetapi anggaran dan pengiraan hanya benar pada masa itu. Jumlah yang benar akan dikirakan pada masa anda memasukkan transaksi tersebut kepada rangkaian blok, seperti yang dalam Tunggakan.

Penyata terima(Receive memo)

(nyah wajib) Memo penyata terima adalah memo yang disampaikan sekali dengan transaksi Steem dan BTS.

Walaupun bukan wajib, sesetengah jenis transaksi memerlukan memo yang ditetapkan oleh dompet dihost oleh pusat pertukaran exchange. Sebab mereka menggunakan dompet umum untuk menerima mata wang kripto, oleh itu memo terima adalah sangat penting bagi pihak mereka mengiktirafkan transaksi. Biasanya pihak tersebut akan memberikan kamu satu patah memo, dan memo itu akan membenarkan pelanggan menerima penghantaran dari luar.

Jika bukan diperlukan memasuki memo tersebut, anda boleh menggunakan memo sebagai treking supaya masa depan senang mengingatkan transaksi ini bayar untuk kegunaan apa.

Hantar(Send)

Jenis mata wang kripto dan jumlah yang anda buat dagangan.

Cuba menyeleraskan ruangan ini dan juga ruangan Terima(receive) supaya dapat pengiraan yang paling sesuai untuk transaksi dagangan anda.

Disegerakkan(Synced)

Segerakkan dompet anda ke rangkaian talian blok untuk memastikan semua transaksi masuk dan keluar telah dicatatkan.

Segerakkan untuk pelbagai jenis dompet adalah berbeza. Anda dinasihati behubung dengan pihak yang menghos dompet anda, ataupun anda boleh merujuk kepada software atau mencari informasi atas talian.

Hash transaksi (Transaction hash)

Suatu kumpulan aksara panjang yang unik untuk mengenalpasti transaksi dalam rangkaian blok.

Hash transaksi adalah seperti resit rasmi bagi transaksi di dalam rangkaian talian blok(blockchain). Apabila anda menjalankan sesuatu dagangan di blockchain, ia akan menjanakan satu has unik untuk membantu anda, dan kita, supaya kita dapat cari balik transaksi tersebut pada masa depan ataupun bila ia diperlukan. Simpan rekod hash transaksi adalah penting bagi penyelesaian masalah. Jika anda ingin mencarikan dan menyelesaikan sesuatu dagangan, anda harus tahu ke mana boleh cari.

Jikalau anda sudah berdaftar alamat e-mel dengan pihak kami, maka kami akan tolong anda simpan rekod transaksi dengan kita.

Anda boleh merujuk kepada pengetahuan penjelajah blok(Blockexplorer) untuk keterangan lanjut.Pemegang Amanah(akaum pumulihan -Trustee - recovery account)

Fungsi ini hanya untuk rakaian talian Steem sahaja: nama akaun yang muncuk di ruangan "Trustee" merupai pemegang amanah kepada akaun anda. Jikalau berlaku dompet di curi, pemegang amanah boleh menolong anda memulihkan katalaluan.

Fungsi unik ini hanya berada di rankaian Steem sahaja. Sekiranya anda membuat satu akaun dengan kami, dan kami akan menjadi pemegang amanah(trustee) anda. Sebagai Pemegang amanah, kami tidak simpan kunci atau menukar kata laluan kamu; akan tetapi bila kamu ingin memulihkan akaun yang dicuri, pihak kami adalah penting bagi kamu untuk memulihkan akaun yang dicuri itu.

Katakan, jika akaun anda telah menukarkan kata laluan, dalam tempoh 30 hari anda masih boleh menggunakan kata lalun lama untuk membuat pemulihan dengan kunci utama(master key) atau kunci pemuya(onwer key). Tetapi, jikalau katalaluan tersebut telah 30 hari, makan ia tidak akan dapat ditukarkan lagi, kecualikan anda ada katalaluan yang paling baru. Pemegang amanah memainkan peranan penting bila anda buat proses pemulihan akaun, kita akan menjalankan tugas verifikasi dan menandatangi permintaan anda.

Anda boleh menukarkan pemegang amanah, tetapi proses pertukaran bukan dalam perkhidmatan kami.

Lihat siapakah pemegang amanah kepada akaun anda di https://steemd.com/@NAMA_AKAUN_ANDA . Pemegang amanah bagi akaun anda akan di senaraikan dalam "Recovery account".

Alamat penerima anda (Your receive address)

Alamat penerima adalah alamat dompet yang anda akan menerima transaksi dagangan dari luar.

Ini merupakan dompet anda, jika dompet anda dihos oleh pihal ketiga, maka anda perlu tanya dengan pihak demikian untuk tanya alamat penerima anda.


History

Blocktrades | Penjelajah Blok - Block Explorers
Blocktrades | Daftarkan e-mel anda - Registering Your Email with BlockTrades
Blocktrades | Kebenaran dan sekatan jenis mata wang - Autorizations and Restricted Coins
Blocktrades | Delegasi Steem - Steem Delegations
Blocktrades | Indeks - Index
Blocktrades | Perihal - About
Blocktrades | Urusan dagangan anda - Managing Your Trades

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

For payout purpose.

3.62 USD has been spent to promote this content using Steemium thanks to @zer0hedge.
Learn more here!

Thank you so much for participating in the Partiko Delegation Plan Round 1! We really appreciate your support! As part of the delegation benefits, we just gave you a 3.00% upvote! Together, let’s change the world!

You got a 15.19% upvote from @minnowvotes courtesy of @steemium!

Congratulations @davidke20! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Thats good.

Nice work @davidke20. Translations are very much helpful for the people whos' native language is not English. It also gives enhances the visibility of the product, in this case, @Blocktrades main model and how it works. Thank you for sharing the translated version.

In between, I also wanted to check with you if you don't mind telling me that how do I get my efforts of translating the similar text in Hindi version - which is a popular language in India. Here is the one article which I did translate:-

https://steemit.com/blocktades-translation/@gungunkrishu/2xfv5m-glossary-blocktrades

Appreciate if any guidance can be provided.

Only if you're appointed translator. You may email blocktrades help desk and discuss with the team for further detail.

Posted using Partiko Android