My Actifit Report Card: January 9 2020steemCreated with Sketch.

in actifit •  2 months ago  (edited)

P1110982.JPG
To je netopýr, kdyby Vás to zajímalo... Já ne. Syn si ho složil. Mnemotechnická pomůcka. Pracuji 100 metrů od hrabárny lega. Syn se denně dívá na její webové stránky. Když napíšou, že nasypali nové lego, syn mi dá pod tohohle netopýra lísteček lísteček s popisky, co mu mám přinést...
Zítra mě zase čeká tahle služební cesta. Spoustu dílků na lego maincraft mám přinést... A to je asi to nejzajímavější, co dneska můžu napsat.
Nás je ve škole 17 pedagogických pracovníků. Když čtyři chýbí... Tak učíme jak blbí. Teda. Já můžu něco tak maximálně vyložit. Pochopit a uznat, že to stojí za to umět, to už na mně není... Ani J.A.Komenský neuspěl všude. Konkrétně z Šaryšského Potoka odešel "pro tupost žáků a nezájem učitelů".
QmZdEgdEG3gM7H2SwXosyGgGNMV2NanfmiFcMKgeQgEc2i.png


10460
Daily Activity, Moving Around Office

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!trdo
!COFFEEA

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.01971338 TRDO & @garygeo1 will get 0.01314225 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Dej si na uklidnění
!COFFEEA :-)

!trdo for actifying.

Congratulations @ekushya, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.33248475 TRDO & @ekushya will get 0.22165650 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @krakonos! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 1400 posts. Your next target is to reach 1500 posts.
You got more than 8750 replies. Your next target is to reach 9000 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Jak poznáš podle takového obrázku co máš přinést?


!BEER
!trdo

Congratulations @xlisto, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.07165463 TRDO & @xlisto will get 0.04776975 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @xlisto for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

I Komenský byl jenom člověk ;)

!BEER
!trdovoter
!COFFEEA
!shop

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.78968925 TRDO & @jjprac will get 0.52645950 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.

Congratulations @jjprac, 2.36% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @krakonos!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

Hi~ krakonos!
@jjprac has gifted you 1 SHOP!

Currently you have: 2 SHOP

View or Exchange SHOP Please go to steem-engine.com.

Are you bored? Play Rock,Paper,Scissors game with me!

rock


You win!!!! 你赢了! 给你1枚SHOP币!

rock


You win!!!! 你赢了! 给你1枚SHOP币!

scissors


You lose! 你输了!不给我点赞,你就再吃我一拳~

rock


You win!!!! 你赢了! 给你1枚SHOP币!

scissors

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 143.4 AFIT tokens for your effort in reaching 10460 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 1.54% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 80.0000 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

Congratulations @krakonos, your post successfully recieved 1.21354201 TRDO from below listed TRENDO callers:

@jjprac earned : 0.5264595 TRDO curation
@xlisto earned : 0.04776975 TRDO curation
@ekushya earned : 0.2216565 TRDO curation
@garygeo1 earned : 0.01314225 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site