Taekwondo Practice 3 @ Kista Taekwondo förening

in dtube •  9 months ago  (edited)


Taekwondo Practice 3 @ Kista Taekwondo förening
http://www.kistataekwondo.se/

Kista Taekwondo förening började träningen 1993. Kista Taekwondo är medlem i svenska TKD- förbundet och Sveriges Riksidrottsförbund. Kista Taekwondo tränar enligt WTF- metoden, The World Taekwondo Federation. Kista Taekwondo tränar fysisk och psykiskt. Mentalt syftar träningen till att behärska inneboende krafter. Med ökat självförtroende blir man inte lika lätt provocerad i kritiska situationer. Taekwondo har en rolig tävlingsform och fungerar som ett bra självförsvar.

👬 Social
Follow me @ Steemit: https://steemit.com/@pkswe9


▶️ DTube
▶️ YouTube
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!