Diary Of A Madman

in gaming •  last year 

Przechwyć_2019_08_25_10_41_45_831.jpg

pleng
Wcielamy się w 17 letnią dziewczynę o imieniu Lynn . Po kłótni z rodzicami postanawia noc spędzić w rodzinnym domku letniskowym . Odnajduje tam stara tablice ouija , pryrz pomocy której kontaktuje się z duchem niejakiego Mikaela .We're playing a 17-year-old girl named Lynn. After an argument with her parents, she decides to spend the night in a family summer house. There he finds old ouija boards, a prism of help which he contacts with the spirit of a man named Mikael.

Przechwyć_2019_08_25_11_49_19_488.jpg

Tak przedstawia się zarys fabuły . Gra nie jest długa , zajmuje max 20 minut - dostępny jest domek letniskowy , kawałek wysepki i szopa . Celem gry jest odnalezienie wszystkich notatek wyjaśniających tajemnice związaną z duchem Mikaela .This is the outline of the plot. The game is not long, it takes max 20 minutes - a summer house, a piece of an island and a shed are available. The aim of the game is to find all the notes explaining the secrets of the spirit of Mikael.

Przechwyć_2019_08_25_11_52_15_155.jpg

Grafika jest przyzwoita , interakcja z otoczeniem - duża , można podnieść prawie każdy przedmiot , czy zaglądnąć do każdej szafki . Gra działa płynnie na silniku Unity , nie ma większych skoków animacji . Należy wspomnieć ,iż autor gry The Reckless pracował nad nią tylko 10 tygodni , co dało przyzwoity efekt.Graphics is decent, interaction with the environment - large, you can pick up almost any object or look into any cabinet. The game runs smoothly on the Unity engine, there are no major animation jumps. It should be mentioned that the author of the game The Reckless worked on it only 10 weeks, which gave a decent effect.

Przechwyć_2019_08_25_11_52_49_942.jpg

Przechwyć_2019_08_25_12_03_12_786.jpg

Dostępne wersje Windows / MacOs , gra w wersji 1.0.1 dostepna do pobrania od zaledwie 24 godzin. Gra jest za darmo - link poniżej , lub jeśli chcecie wesprzeć autora za 2 $.Available versions of Windows / MacOs , game version 1.0.1 available for download in just 24 hours. The game is free - link below, or if you want to support the author for $2.

Link https://thereckless.itch.io/diaryofamadman
Facebook https://www.facebook.com/MorTheGame


My steemit acc
Steam acc
Steam Group

Powered by @battlegames

4bEjbgCbFMvAspi9LssChkGUNFSRTcUtZwxk9FdpxskdVzSey2qxg4r2jXANAvcx3kSoD1zXhmD2JSXhy7y7pLsNXdGbVRkmpfsLoLMn4YTuzzd9wqMyWspPL51Lh9BvayRqjxX9j6NdEtArVFeiQu41Da4GGK3uDUdNJycminh6Wnov7x.png

Battlegames.io I Battletube.io

C_Cubed_logo_500px_transparency.png

Archbb.jpg

o1AJ9qDyyJNSpZWhUgGYc3MngFqoAN5RrgiXzrqeRxzMsCSu3.gif

3W72119s5BjWMGm4Xa2MvD5AT2bJsSA8F9WeC71v1s1fKfGkK9mMKuc3LcvF4KigbWg9UsrpEPZ2FAwnUJkG3JpqpC6ToGzTSS4uDGrEJadZuSg8tqMtcD.gif

#battle #steemace #palnet #realityhubs #neoxian

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi, @voxmortis!

You just got a 1.5% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

This post earned a total payout of 0.624$ and 0.469$ worth of author reward which was liquified using @likwid. To learn more.