İnsanlığın sonunun nasıl geleceğini ölmeden önce açıklamıştı: Stephen Hawking yine haklı çıktı!steemCreated with Sketch.

in hive-116221 •  last month 

Shared From DLIKE

76 yaşında vefat eden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıylatanınmıştı. Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından uzaklaşarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekmişti. Bu konulardaki açıklamaları basında yer bulurken bazan de tartışma yaratmıştı. Bu günlerde ise ünlü fizikçinin kıyamet senaryosu tekrar gündemde yer almaya başladı.

 

Kaynak Yeniçağ: 7.07.2020.Shared On DLIKE

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!