Be me and Be proud of Myself

in hive-169461 •  last month  (edited)

Magandang gabi sa inyong lahat lalo na sa steemit family. Bilang isang babae magandang bigyang pansin ang sarili,halimbawa ako nakalimutan kong bigyan ng halaga ang aking pagkatao pero salamat sa dios dahil sa pagmamahal ng aking pamilya unti unti ay nakilala kuna ang ako. Bumabalik na ang ako, nakalimutan ko ang ako dahil sa mraming problima na dumating pero sabi ko hindi lang naman ito ang dumaan na problima sa aking buhay ,bakit nakaya ko yon.kong kaya ko noon kaya korin ang ngayun........kaya ang ginawa ko una inaliw ko aking sarili sa pamamagitan ng
20170701_102315.jpg
pagdamit ng mga ibat ibang magagandang damit......
img1498892468245.jpg

20170701_102045.jpg

20170701_101725.jpg

20170701_100751.jpg

FB_IMG_1631581612099.jpg
Kahit sa maliliit na paraan maalis ang longkot sa isip at puso....sa tuwing nalolongkot ako tinitingnan kulang ang aking picture naaalis na ang aking lungkot....stresss releaver kongbaga.....salamat sa dios sa lahat ng nangyarinsa aking buhay......at sa aking pamikya maraming salamat....😊😇😇😇😄maraming salamat sa inyu sanay tangkilikin ninyu ang mga gawa ko......

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!