Papa feed me

in hive-169461 •  2 months ago 

Maligayang hapon sa inyong lahat,lalo nasa steemit family and friends. masaya akong ibahagi sa inyong lahat ang isa sa mga pangyayaring masaya sa aking buhay. Ito ay tungkol sa pagbigay ng panahon ng aking asawa lalo na sa aming anak na si kingking. Maaring maliit lang na bahagi ito ng ating buhay pero isa ito sa mga bahagi na hindi nalilimutan. Hanggat ang tao ay lumalaki mananatiling mahalagang bahagi ito ng ating buhay."Papa feed me"......

20210820_112034.jpg

20210820_112009.jpg

received_943912302852965.jpeg
Mahalagang alalahanin ang mga alaalang nangyari sa ating buhay isa na ito. Maraming salamat sa inyong lahat....ingatan natin ang ating mga sarili.....

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!