Paradox (self-analysis story) (UA/EN)

in hive-185836 •  last month 

Доброго ранку дорогі друзі. Сьогоднішню статтю хочу почати з побажання всім вам гарного, продуктивного робочого тижня. Бажаю, щоб кожний з Вас став ближчим до своєї мети, хоча б на декілька кроків. Тим, хто не ще не вирішив чого хоче – найшвидшого визначення та розробки плану, як цього досягти.

Good morning dear friends. I want to start today's article by wishing you all a good, productive work week. I want each of you to get closer to your goal, at least a few steps. For those who have not yet decided what they want - the fastest way to define and develop a plan to achieve this.


pixabay.com

Досить не звично прокидатись з небажанням вилазити з під теплого покривала, та ще декілька хвилин полежати насолоджуючись теплом. Треба звикати, як не як уже осінь за вікном. Вже третій ранок починається з температури менше 10 С, по переду буде ще холодніше. Згадайте, як всі ми просили прохолоди в літку :) Саме час насолоджуватись цією прохолодою.

It is quite unusual to wake up with a reluctance to get out from under a warm blanket, and lie down for a few more minutes enjoying the heat. You need to get used to it, if like autumn outside the window. Already the third morning begins with a temperature of less than 10 C, the front will be even colder. Remember how we all asked for coolness in the summer :) It's time to enjoy this coolness.

Вчора я забрав дружину з сином від її батьків. Ця подія зосередила мою увагу на досить цікавому парадоксі. Вчора в мене видався досить продуктивний день, незважаючи на постійні відволікання на ті чи інші сімейні справи, кількість яких зростає по експоненті коли дружина і син поряд; парадоксально, але факт. За час з середи по суботу (цілих 3 доби самотності\свободи) моя продуктивність ледве перевищувала 50% можливих, я часто відволікався та занурювався в роздуми.

Yesterday I took my wife and son from her parents. This event focused my attention on a rather interesting paradox. Yesterday I had a very productive day, despite the constant distractions to certain family matters, the number of which increases exponentially when his wife and son are around; paradoxically, but a fact. During the period from Wednesday to Saturday (as many as 3 days of loneliness/freedom), my productivity barely exceeded 50% of what I could, I was often distracted and immersed in thoughts.

Виходить, що не завжди відсутність чи наявність сторонніх відволікаючих факторів відіграє якусь значиму роль в працездатності. Думаю, що емоційний компонент відіграє тут куди більш значиму роль. Ось чому наявність сім’ї поряд викликає такий парадокс. Так, вільного часу значно менше, але за рахунок кращого емоційного фону та наявності під боком безпосередньої мотивації працювати значно приємніше.

It turns out that the absence or presence of external distractions does not always play a significant role in performance. I think that the emotional component plays a much more significant role here. That's why having a family nearby is such a paradox. Yes, free time is much less, but due to a better emotional background and the presence of direct motivation to work much more pleasant.

Хоча, той час що я присвятив на протязі 3 днів для своєрідного релаксу, однозначно позитивно вплинув на відновлення компенсаторних сил організму, чим і покращив мою працездатність. Дякую всім за увагу та час, що ви витратили на читання цього поста.

Хоча, той час що я присвятив на протязі 3 днів для своєрідного релаксу, однозначно позитивно вплинув на відновлення компенсаторних сил організму, чим і покращив мою працездатність. Дякую всім за увагу та час, що ви витратили на читання цього поста.

"Life is the best "GAME". In this "GAME", there is no place for other games!"

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!