My Actifit Report Card: July 4 2020steemCreated with Sketch.

in hive-193552 •  last month  (edited)

Dobrý večer s Actifitem. Dnes 8 hodin v Pražské zoologické zahradě. Zase mě dost boli nohy... Ale můj mobil je v ještě horší kondici než já...
Už půl roku jsem v ZOO nebyl. Misto výběhu psounů prémiových je austalská bush. Klokani, hadi, psi medvědoviti, ježury. A nějakého další droze změny...
Ostatně v Kauflandu taky přestavěli zboží v regálech. Tam to ale chápu. Asi se vyměnil nějaký manager přes něco, tak se musí provozovat horečná aktivita. Dát čočku, kde byla mouka, mouku, kde bývala cukrová vata... Minimálně se tím zaměstná dost lidí...
ALe proč se v ZOO dávají sobi, kde byli kiangové atd atp... Že by se v ZOO vyměnil manager přes výběhy?

This report was published via Actifit app (Andoid | iOS). Check out the original version here on actifit.io


14351
Daily Activity, Play with kids/grand kids

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 253.9 AFIT tokens for your effort in reaching 14351 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 25.42% upvote via @actifit account. 24.56% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 20 AFIT tokens !
The following boosts were applied to your post:

Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 200.0000 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial