My Actifit Report Card: February 22 2021

in hive-193552 •  2 days ago  (edited)

Dobrý večer s Actifitem. Existuje mimo Zenklovu ulici vibec neco významného ? Tam, co dnes je, byl spáchán azentat na R.Heydricha. Už jsem tu o tom kdysi psal...
20210219_132450.jpg
Zastávka tramvaje Vychovatelna (i tak se říkávalo polepšovně). Všimněte si zdi. Přes celou zeď má být namalovaný komiks ukazující atentát na zastupujícího říšského protektora. On už tu v malém je. Na fotografii vidíte schodiště vedoucí do podchodu. A tam je asi tucet nastříkaných výjevů...
20210219_132540.jpg
Tohle sou asi ty dva hlavní...
20210219_132601.jpg
Těch obrázků je tam daleko víc... Příště si vyberu jeden úplně nenápadný.

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


8235
Daily Activity, Photowalking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 268.625 AFIT tokens for your effort in reaching 8235 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 2.63% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 215.0000 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial