KONBIT POU NOU TABLI KREYOL SOU BLOCKCHAIN

in lakay •  last year 

0518E538-B9B8-477B-B81F-1A42E86A283B.jpeg

Nan interet brasse lide ak tout konpatriot sou cryptonews Haiti, nou ta vlé relanse ekri post nan Lang
Pa nou.
Nou konnin odyans lan pa anpil min nou tap fèl nan bu pou nou enkourage epi soutni ideologi têt ansanm.

Se pa yon bagay ki fasil min li posib si nou etabli yon
Solidarité epi nou rete konsekan ak efò nou.
Blockchain se kote bagay yo fèt je klè magouy la piti anpil.
Siw palé kreyol nap kontan ou retrouver avek nou epi
annou vanser
Nou vlé fè li byen epi chak moun pran responsabilité paw.

82954B32-45E6-4EAB-9B4D-7D5855630D9C.jpeg

Pri steem ba anpil epi avek steem-engine tribe li vin’n pi fasil pou ou genyien plis.
Se yon travay li yé.
Depi ou konsekan nap vini yon fòs yon referans nan steem.

Mwen ekri post sa a sou #actnearn paske li bay possibilité pou tout moun serye vini epi mete post ki bèl epi ki kontribyé a bon mach tribe sa a.

Mwen invite vini.
Si posib achte li sou steem-engine dex pou ou ka gen fòs pou ou ka voter san pwoblèm.
#actnearn se youn nan pi ansyen tribe ki ap frapé.
Li ap grandi epi li focus sou moun ki wè impotans pou soutni bon post.

68F084C6-4A4B-4C35-B8D7-57DC86A9E1C3.jpeg

Ou kapab remake koman marché ap fonksyoné.
Ou bezwen yon valè #actnearn pou ou kapab komansé frapé.
Pri a ka varye ak demand e òf min nou ka achté pou nou ka solid
Mwen enkourage nou focus sou idee têt ansanm epi rezilta si nou kif kif ap toujou pozitif
Pa blyé se inyon ki fè fòs

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!