BON JWê BOUL AP PRAN PROMOSYON AK YON LôT EKIP

in mls •  last year 

etienne.png

Eske nou songé bon jwê boul sa a ki te nan ekip lakay la nan gold cup la ?
Ebyen misye te ap jwé pou Red Bulls pandan kek tan.
Li gentan passe 5 sezon ak Red Bulls.
Pou sezon sa a mysye tap jwé tankou rezev.
Li jwé deja 11 fwa, li pa titulê.
Li make yon goal e li ede ak youn.

Sanble ekip Red Bulls la pa telman gen bezwen li
yo voye li tankou yon prèt bay ekip FC Cincinnati.
Gen lèu nan ane ki ap vini an FC Cincinnati ka tou achte li.
Rezon prèt la gen pou li wè ak Red Bulls ki bezwen al dèyè nouvo jwè
nan draft pou ane 2020.

Etienne ka jwé yon match pou FC Cincinnati 10 Out ki ap vini la.
Mwen swete misye bay nouvo ekip li bon sèvis

Li te ede ekip Ayisyen nan Concacaf.
Ekip la gen anpil bon jwè e li se yon espwa sèten pou lavni grenadye yo.
Misye jwe mitan teren ak kote goch e li ede sou atak ou byen defens.
FC Cincinnati wè li ka ede yo.
Woule balon compè.

foto Etienne

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @zeugen! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 12000 upvotes. Your next target is to reach 13000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!